Företaget

EAF El & Automation AB var till en början en enskild firma som bildades 2005. Under december 2007 ombildades det till aktiebolaget ”EAF El & Automation AB”.

Företaget finns beläget i Stockholm men riktar sig till kunder över hela landet. Våra kunder är stora och små företag samt även privatpersoner.

EAF El & Automation AB är märkesoberoende och kan vanligen leverera produkter och tjänster som är anpassade efter våra kunders krav och standarder. Vi har ett stort kontaktnät inom branschen vilket är till fördel vid större åtaganden.

Affärsidé

Leverera kompletta lösningar anpassade efter kundens behov där nyckelorden är effektivitet och kvalitet, vilket resulterar i kundnöjdhet.

ritningar